HOME OVER ONS FAQ CONTACT

Start de premieberekening nu!


  en sluit direct uw verzekering online

(opent in een popup venster)
 

Rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering verzeker je je voor juridische bijstand. Ook wel rechtshulp genoemd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij problemen op het werk, in het verkeer, met je huisbaas, met je buren, met uitkeringsinstanties of met leveranciers.
 

Welke kosten worden niet gedekt?

De meeste verzekeraars dekken geen kosten met betrekking tot problemen met belastingen, vermogensbeheer en exploitatie van onroerend goed. Soms kun je je hiervoor wel bijverzekeren. Ook zaken als je eigen faillissement, problemen met de overheid over algemeen geldende regels en wetten en ontruimingskwesties vallen vaak buiten de dekking. Dit geldt vaak ook voor echtscheiding en daaruit voortvloeiende problemen.
 

Wat is een RBV

De afkorting RBV staat voor rechtsbijstandverzekering. Kortweg komt het er op neer dat u verzekerd bent in het geval u rechtsbijstand nodig hebt, als daar uit hoofde van uw bedrijf de noodzaak toe bestaat.
 

Voor wie is deze site bedoeld?

Deze site is voor iedereen bedoeld. Zowel particulieren als de zakelijke markt kan hier een rechtsbijstandsverzekering afslutien.
 

OnlineRBV is onafhankelijk

OnlineRBV is een initiatief van SFZ. Dit is een onafhankelijk financieel advieskantoor dat voor veel verschillende verzekeraars bemiddelt. Daardoor ontvangt u een advies dat onafhankelijk is van beïnvloeding van verzekeraars. Wij stellen voor u het best passende advies samen.
 

Welke kosten worden gedekt?

De kosten die de verzekeraar zelf maakt worden altijd onbeperkt vergoed. De vergoeding van externe kosten zijn wel vaak gebonden aan een maximum. Onder deze externe kosten vallen: de proceskosten, de kosten van een advocaat of andere deskundige (bijv. schade-experts). De dekking van je rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van de modules waarvoor je verzekerd bent. Zo kun je je bijvoorbeeld verzekeren voor de modulen consument, inkomen, fiscaal recht & vermogen, wonen en verkeer. Deze modulen kunnen echter verschillen per verzekeraar. Voor sommige conflicten heb je wellicht al recht op juridische bijstand. Bijvoorbeeld via de vakbond of autoverzekering. Je kunt dan premie besparen door deze onderdelen niet mee te verzekeren.
 
Online arbeidsongeschiktheidsverzekering Online aansprakelijkheidsverzekering Online beroepsaansprakelijkheidsverzekering Online je pensioen Online rechtsbijstandverzekering